Υπηρεσίες

 
 
 

Ενοικίαση

 
 
Η ενοικίαση ανυψωτικού μηχανήματος, βραχυχρόνια για την κάλυψη περιστασιακών αναγκών ή μακροχρόνια, χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε πάγιο εξοπλισμό, αποτελεί συχνά μια εξαιρετική εναλλακτική λύση. ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση

 
 
Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων και αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας, έγκρισης τύπου και την έκδοση πινακίδων ΜΕ από τους αρμόδιους φορείς
 
 
 
 
 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 
 
Η μακρόχρονη εμπειρία μας στο χώρο των μηχανημάτων διακίνησης φορτίων και εξοπλισμού αποθηκευτικών χώρων μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες, από την ... Διαβάστε περισσότερα