Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα από την POWERLIFT

 
Τα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα χαμηλής ανύψωσης είναι ιδανικά για την ξεκούραστη και ασφαλή οριζόντια μεταφορά παλετών εντός της αποθήκης, σε ράμπα φορτοεκφόρτωσης ή μέσα σε καρότσα φορτηγού. Προσφέρονται μοντέλα πεζού χειριστή με περιορισμένες διαστάσεις για ευελιξία σε στενούς χώρους και μοντέλα με πλατφόρμα επιβίβασης χειριστή και υψηλή ταχύτητα για διαχείριση μεγάλου όγκου κινήσεων σε μεγάλες αποστάσεις.
 
 
Τα μηχανήματά μας